o nas

  • Firma MENS została założona w 2009 roku, przez inżynierów, którzy po wielu latach pracy na dużych kontraktach założyli własną spółkę.
  • Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wyprzedzająco rozpoznać zagrożenia i minimalizować ryzyko oraz zoptymalizować koszty, przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów jakościowych.
  • Wykonując roboty na największych projektach zarówno dla klientów prywatnych jak i publicznych, (w tym opartych na warunkach kontraktu FIDIC) poznaliśmy obowiązujące na nich procedury techniczne, jakościowe jak formalne.
  • Dysponujemy własną kadrą oraz parkiem maszynowym, co pozwala na kompleksowe wykonywanie robót własnymi siłami.