BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

W zakres realizowanych przez nas robót infrastrukturalnych wchodzą między innymi roboty ziemne, podbudowy, umocnienia skarp, konstrukcje oporowe oraz roboty brukarskie. Oprócz powyższych wykonujemy roboty hydrotechniczne takie jak umocnienia linii brzegowej rzek i cieków, ostrogi.
W ostatnim okresie znaczną część naszych działań stanowią wykonywanie robót melioracyjnych i odwodnieniowych obejmujących zbiorniki wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

10/2018-03/2019

PRZEBUDOWA UL. BUFOROWEJ WE WROCŁAWIU, BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Zamawiający:  Gmina Wrocław reprezentowana Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

10/2017-08/2018

Wykonanie ściany oporowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297

ZAMAWIAJĄCY: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

06/2016-07/2018

budowa zbiorników retencyjnych, okolice nowej soli

ZAMAWIAJĄCY:  GDDKiA oddział Zielona Góra

09/2016-11/2017

Budowa drogi S7 na terenie miasta Krakowa - umocnienie brzegów rzeki Wisły

ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział w Krakowie

01/2016-11/2017

Budowa drogi S5 od Korzeńska do węzła Widawa - budowa rowów i drenażu podłużnego

ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział we Wrocławiu

06/2016-07/2018

Budowa drogi S3 od węzła Nowa SóL do węzła Gaworzyce - budowa zbiorników infiltracyjnych

ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Zielona Góra

10/2014-10/2014

Przebudowa drogi wojewódzkiej 384 odcinek Dzierżoniów - Łagiewnik. Roboty przygotowawcze i odwodnieniowe

ZAMAWIAJĄCY: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

02/2014-03/2014

Budowa małej obwodnicy Świdnicy - wykonanie muru oporowego

ZAMAWIAJĄCY: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

09/2012-11/2013

Budowa drogi S8 odcinek Wieruszów - Walichniwy. Budowa przepustów

ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział w OpolU

03/2012-10/2012

Odtworzenie lini brzegowej rzeki Bóbr w obrębie ujęcia wody w Grabarowie

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

07/2011-08/2011

BUDOWA AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY WROCŁAWIA A8 - 
budowa zbiornika retencyjnego, ROBOTY BRUKARSKIE

ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział we Wrocławiu